E-learning

Mi az e-learning?

Az e-learning olyan, számítógépes hálózaton elérhető, tér- és időkorlátoktól független képzési forma, amely a tananyagot, a tanár-diák és diák-diák kommunikációt, illetve az oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva, hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerekkel teszi hozzáférhetővé a tanuló számára.

 

Tananyagaink tartalma

Tananyagaink ún. forrásanyagát megrendelőink szolgáltatják vagy sokéves tananyagírói tapasztalatunk alapján magunk készítjük el igényfelmérés alapján. A tananyagok állhatnak több modulból, illetve tematikusan kapcsolódhatnak egymáshoz, és megrendelői igény szerint tartalmazhatnak animált gyakorlatokat, szimulációkat. A modulok, illetve a tananyagok végén zárótesztek, illetve zárófeladatok segítik a megszerzett tudás leellenőrzését.

Ízelítőt találsz a témához illeszkedő interaktív elemekből és játékos animációkból itt:

Magabiztos animációk

Mi a blended learning?

A blendend learning olyan képzési koncepció és megvalósítási folyamat, ahol a képzési módszertanban a tantermi képzés és az e-learning képzés szerves egységet alkot. A két képzési típus szinergiájából következik, hogy a tantermi képzések, tréningek során a trénerek, oktatók már használják azokat az e-learning modulokat, amikkel a képzésen résztvevők a tréning előtt már megismertek vagy amivel a képzés után tanulniuk kell. Így az e-learning tananyagok mind tematikájában, mind módszertanában szervesen kapcsolódnak a tréninganyagokhoz, és egymás elválaszthatatlan részeit képezik.Sok esetben (főleg a hazai e-learning tartalmak silánysága miatt és információhiány következtében) a megrendelők és képző intézmények elektronikus könyvtárakat és megosztott digitális tartalmakat hoznak létre a képzések helyett/mellett. Ezeket a jórészt statikus tartalmakat inkább e-book kategóriába soroljuk, még abban az esetben is, ha néhány öncélú, figyelemfelkeltő mozgó képet vagy esetleg animációt tartalmaznak is.

Print Friendly, PDF & Email