Vezetői hatékonyság támogatása: DISC Viselkedési stílus kérdőív

Viselkedési stílust mindannyian „mérünk”: akár tudatosan vagy akár tudattalanul, de törekszünk mások viselkedését megfigyelni, elemezni és ezt részben a viselkedésen keresztül tesszük. Több tudományos kutatás rávilágít

ott már az első benyomás hatásának erősségére és megváltoztatásának nehézségére, ami bizony gyakran téves következtetéseket szülhet.
Genetikai adottság talán, de a bizonytalanság érzetét, az ismeretlentől való félelmünket csökkenteni akarjuk és erre hatékony eszköztárunk fejlődött ki. Az emberek típusokba sorolása, az emberi viselkedés kategorizálása szintén a mások megismerésének, megértésének eszköze. Már Hippokratész megfogalmazta I.e. 400 körül saját tipológiáját. A kolerikus, szangvinikus, melankolikus és flegmatikus típusokat megkülönböztetve leírta, milyen temperamentumot és viselkedési stílust várhatunk az egyes emberektől.
Nem tudjuk ő, vagy jóval későbbi tudóstársai (Jung és Marston) mennyire látták tipizálási módszertanuk üzleti életben történő alkalmazásainak lehetőségét, de az kétségtelen, hogy ezeket az információkat is anyagi vagy nem anyagi profitra lehet váltani.

&

Hogyan lehet ezt megtenni?

Első összetevő egy objektív mérési eszköz, amely megbízhatóan jellemzi az egyén viselkedési stílusát.
Második összetevő pedig mindaz az alkalmazási tudás, mely a viselkedésről megszerzett információk hatékony felhasználásával kapcsolatos.
A viselkedési stílus mérésére több kérdőív is található a piacon. Ezek közös tőről fakadnak és négy alapvető stílust különböztetnek meg: domináns (D – Dominance), befolyásoló (I – Influence), kitartó (S – Steadiness), szabálykövető (C – Compliance).
Minden DISC típusú felmérés azt írja le, HOGYAN csinálja valaki, amit csinál. Ha értékesítő, HOGYAN értékesít? Ha vezető, HOGYAN menedzseli embereit?

Mindannyian egyfajta koktélja vagyunk ennek a négy alapstílusnak. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nincsen jó meg rossz típus. A DISC kérdőív egy felmérés, de nem teszt, olyan értelemben, hogy nem lehet rajta „megbukni”. Az egyes típusok más-más területekről adnak információt:

Domináns: problémák megközelítése

Magas D faktor: új problémák gyors megoldása, aktívan, önérdek-érvényesítő módon
Alacsony D faktor: új problémák végiggondolt, kontrollált, szervezett megközelítése

Befolyásoló: emberek megközelítése

Magas I faktor: beszédesség, nyitottság a kapcsolatokban, társaságkedvelés, érzelmek kifejezése
Alacsony I faktor: visszafogottság, csendes, tartózkodó modor és az érzelmek kontrollálása

Kitartó: munkatempó

Magas S faktor: a biztonságos, kontrollált és kiszámítható munkakörnyezet kedvelése
Alacsony S faktor: rugalmas, dinamikus és változó környezet preferálása

Szabálykövető: folyamatok és szabályozottság

Magas C faktor: szabályok kialakítása és betartása, „precízen csinálni dolgokat”
Alacsony C faktor: kötöttségektől való függetlenség, szabályok rugalmas kezelése vagy megszegése

Ezeken túl a DISC információt szolgáltat az egyén ún. természetes és felvett viselkedési stílusáról. Új környezetben, idegen társaságban, komfortzónán kívüli helyzetekben adaptáljuk, módosítjuk viselkedésünket azzal a céllal, hogy elviselhetőbbé tegyük az adott állapotot. Hosszabb távon fennálló nagy eltérés a felvett és természetes stílus között frusztrációt és fáradtságot okoz, ami akadályoz minket feladataink elvégzésében. Képzeljük el: beszédes és társaság-középpontú kollégánkat adminisztrációs munkát végezve egyedül egy irodában…

Mitől jó egy felmérési eszköz?

A jó felmérési eszköz elméletileg megalapozott és az adott kultúrára adaptált. Ez azt jelenti, hogy kellően nagy számú mintán történik meg a kérdőív „hitelesítése”, azaz azt mérje, amit mérnie kell. További kritérium a megbízhatóság, melynek alapja, hogy az összetartozó tételek „egy irányba” mérnek, másrészt pedig, hogy a kérdőív két különböző időpontú kitöltésével ugyanazt azt eredményt kapjuk. A téves információkat adó kérdőíveknek veszélyes és romboló hatása lehet, bizonytalanságot és rossz döntéseket eredményez a HR és vezetői alkalmazásokban.
A Psidium DISC kérdőíve minden szakmai kritériumnak megfelel, felhasználását segíti, hogy interneten kitölthető és a számszerű eredmények mellett szöveges elemzést is tartalmaz a riport. Ezek a riportok többféle alkalmazási terület szerinti verzióban hívhatók le és a kitöltés után azonnal automatikusan továbbítódnak a megadott email címre. A riportok egy szakértői rendszer („pszichológus a dobozban”) által generált, nagyon felhasználóbarát, könnyen olvasható és érthető fogalmazásban készült elemzések. A riport opciói széleskörűek, létezik értékesítői, vezetői, ügyfélszolgálatos és önismereti verziója.
Alkalmazási lehetőségei közül leghatékonyabban a coaching, csapatépítés, új kolléga integrációja, menedzsment technikák fejlesztése, értékesítői- és ügyfélszolgálati tréning, kommunikációs tréning és konfliktuskezelés területeket támogatja.

Miért hasznos a DISC kérdőív?

Egyszerű és gyors kitöltése és riportgenerálása valamint az eredmények interpretálása nagyon kedvelt eszközzé tette a DISC-et az Egyesült Államokban, Európában, Ausztráliában, Új – Zélandon valamint Dél Afrikában.
A viselkedés tulajdonképpen személyiségjegyeink megjelenési formája. Szakmai álláspont, hogy személyiségjegyeink nagyon nehezen és hosszú idő alatt változtathatóak, a viselkedésre viszont tudatosan rá tudunk hatni rövid távon (akár egyes szituációkban) is. Ismerve saját viselkedési stílusunk erősségeit, gyengeségeit valamint az adott pozícióban vagy feladatnál az eredményességhez szükséges viselkedési formákat, a képzési programok hatékonnyá tehetők és rövid távon megtérülést hoznak. Fejlesztési programok esetében nem mindegy, hogy mennyi idő és pénz ráfordításával érünk el eredményt valakinek a magatartásában.

Hogy ez-e a megfelelő teszt egy adott problémára, végezzünk el egy egyszerű kísérletet:

Kérdezzünk meg egy vezetőnket, vagy értékesítési, ügyfélszolgálati menedzserünket, mi az a legfontosabb dolog, amit tudni szeretne kollégáiról? Vajon az a válasz, hogyan lehet őket a leghatékonyabban vezetni, hogyan adnak el, vagy hogyan kezelik ügyfélkapcsolataikat? A DISC kérdőív éppen ezeket az információkat segít meghatározni.

casino rulet

Print Friendly, PDF & Email

Speak Your Mind

*