DISC vagy DISzK 2. – Az egyes típusokról

Az előbbiekben megismertük a DISC-modell alapjait, most nézzük a négy viselkedési alaptípust: D-k vagy pirosak gondolkodása: „Kevésbé barátságos környezet, de van ráhatásom.” „Ha nem mondom el nekik, nem azt csinálják, amit kell.” Ebből kiindulva a pirosak DOMINÁNS (D) viselkedéstípusúak, határozottak, céltudatosak, versengők, győzni akarnak. A pirosak persze rögtön fel is teszik a kérdést: „Miért, van […]

DISC vagy DISZK – A viselkedési stílusok felismerése és felhasználási területei

Viselkedési stílust mindannyian „mérünk”: akár tudatosan vagy akár tudattalanul, de törekszünk mások viselkedését megfigyelni, elemezni és ezt részben a viselkedésen keresztül tesszük. Több tudományos kutatás rávilágított már az első benyomás hatásának erősségére és megváltoztatásának nehézségére, ami bizony gyakran téves következtetéseket szülhet. Mi is valójában ez a DISC (DISzK)? Első összetevője egy objektív mérési eszköz, amely […]

Toborzás, egymástól

– gondolatok –   I. A minap az egyik neves biztosítótársaság vezetőjével beszélgettem a szakma megítéléséről, tendenciákról, amikor a következő mondat hangzott el: – Sajnos a nagy versenyben sokszor a hangsúly az ügyfél megszerzéséről az üzletkötők megszerzésére tevődik át. Hová tűnt az ügyfél fontossága?   II. Nem szeretem a mai magyar filmeket. Ha megjelenik egy […]

McClelland a motivációról

Motivációról szóló cikksorozatunk ezen fejezetében a McClelland-féle teljesítmény – hatalom – kapcsolat elmélettel foglalkozunk: McClelland három szükségletet különböztetett meg, amelyekkel szervezeti környezetben a motiváció magyarázható: 1. A teljesítménymotiváció belső hajtóerő a sikerre, azt tükrözi vissza, hogy mennyire fontos az egyén számára a maga elé kitűzött célok elérése és meghaladása. Erőssége szorosan összefügg a korai szocializációs […]

A méltányosság-elmélet

Minden olyan interperszonális helyzet, amely javak elosztásával vagy cseréjével jár (így a munka is) felveti a kérdést, hogy az elosztás (fizetség, elismerés, előléptetés, stb.) méltányos és igazságos-e. A méltányosság viagra online i szabályok felállítása csökkenti a konfliktus esélyeit. A méltányosság-elmélet szerint azonban a jutalmaknak nemcsak az abszolút nagyságrendje számít, hanem a másokhoz viszonyított relatív mértéke […]

A célkitűzés-elmélet

A célok kitűzése hatással van az egyén motivációjára, feltéve, ha a kitűzött célok konkrétak, reálisak és kihívóak, de nem túl nehezek és mindezek alanya képes a célok kitűzésében részt venni. A célkitűzés-elmélet abbó buy generic cialis l indul ki, hogy mit gondol, mit akar elérni maga a munkavállaló. A teória alapja, hogy az emberi cselekedetek […]

Megerősítéselmélet

Skinner állatkísérletei és embereken történt megfigyelései alapján arra a következtetésre jutott, hogy a magatartás környezeti hatások következménye. Minthogy e behaviorista megközelítés nem foglalkozo cialis price tt a cselekvés indítékával, a megerősítéselmélet néhányak szerint nem is tekinthető klasszikus értelemben vett motivációelméletnek. Inkább tanulási elméletnek lehetne nevezni. A megerősítéselmélet a 20. század első felének kondicionálással kapcsolatos felfedezésein […]

A felelősség adományozása

Axiómák: Felnőtt emberekkel dolgozunk. Az elvárt munkára megfelelő képzést kapnak. A fejlődéshez az út csak a gyakorláson keresztül vezet. Az eredmények nem folyamatosan érkeznek, még folyamatos munka esetén sem. Sok kezdő üzl generic cialis etkötőnek nincs elég önbizalma. Ilyenkor a vezető viselkedése, motivációja különösen fontos. Naponta érkeznek felénk kérések, kérdések a pályára állítandó kollégánk felől, […]

Motivációs elméletek

Moveo (latin) = mozgatni Motívum = ami cselekvésre késztet Motiváció = cselekvésre késztetés Motiválni = cs Go Big Now Vip Membership Program And Sos By Kristen Howe elekvésre késztetni A motiváció fogalma Alapmotívum (élőlényekre általánosan érvényesen): szükséglet tudatos megélése, érzése Szükséglet: a szervezet valamilyen hiányállapota. Ki nem elégítése feszültséget, fájdalmat okoz. Eredetét tekintve lehet (Murray): […]

Mitől lesz jó egy beszámoltatás?

Most nem az a kérdés, hogy kell-e, hanem az, hogy ha kell, akkor hogyan? Ugye jó lenne mindent tudni embereink munkájáról? Fontos, hogy bízzanak bennünk. Szükséges az is, hogy irányítsuk őket, főleg az első időkbe order cialis online no prescription n. Tudom, hogy sokakban már maga a „beszámoltatás” szó is félelmet vagy ellenállást, de legalábbis […]