Motivációs elméletek

Moveo (latin) = mozgatni

Motívum = ami cselekvésre késztet

Motiváció = cselekvésre késztetés

Motiválni = cs

elekvésre késztetni

A motiváció fogalma

Alapmotívum (élőlényekre általánosan érvényesen): szükséglet tudatos megélése, érzése

Szükséglet: a szervezet valamilyen hiányállapota. Ki nem elégítése feszültséget, fájdalmat okoz. Eredetét tekintve lehet (Murray):

– Biológiai eredetű elsődleges szükségletek (pl. táplálék, a víz, a levegő, a szex, biztonság, a fájdalom elkerülése)

– Társadalmi eredetű másodlagos szükségletek (a társadalmi fejlődés során alakulnak ki, pl. erkölcsi, esztétikai, társas, érvényesülési, stb. igények)

A motiváció valamilyen késztető erőt takar, amelynek segítségével az egyének el akarnak érni egy célt valamilyen igényük vagy elvárásuk teljesítése érdekében. A témával kapcsolatos elméletek megkísérlik megmagyarázni a motiváció természetét, és megpróbálnak választ adni arra, hogy miért úgy viselkednek az emberek, ahogy éppen teszik.

A vezetés szempontjából a motiválás olyan cselekvést jelöl, amelynek eredményeként a vezető rávesz másokat a szervezeti célokat szolgáló tevékenységek végzésére, illetve azok hatékonyabb végrehajtására. Ha a vezetőnek gondot okoz egy beosztottjának az ösztönzése, a problémát figyelembe véve kell cselekednie, ehhez pedig ismernie kell azokat a tényezőket, melyek az emberek munkáját befolyásolják.

Nincs általános motivációs elmélet, amely minden ember minden viselkedésére alkalmazható lenne, a motiváció sajátosságai mindig a konkrét helyzetben vizsgálhatók. Ebből adódóan a téma különböző megközelítésének ismerete nyújt segítséget a munkahelyi szituációk vizsgálatánál.

Az elméletek egy része azokra az okokra koncentrál, amelyek a viselkedést kiváltják, más részük arra a folyamatra, amelynek eredményeként az adott viselkedés bekövetkezik. Az okokra koncentrálókat a motiváció tartalmi elméleteinek, az utóbbiakat folyamat elméleteknek nevezzük.

A motiváció Maslow-féle szükségletelmélete

A motivációról Herzberg szemével

Szervezeti motiváció

McClelland teljesítmény-hatalom-kapcsolat-elmélete

Célkitűzés-elmélet

Megerősítéselmélet

Elváráselmélet

Méltányosságelmélet

Az elsajátítási motiváció

A motiváció-eredmény modell

Print Friendly, PDF & Email

Speak Your Mind

*